Công ty Dầu khí Quốc doanh Trung Quốc (CNOOC) đã bắt đầu xây dựng các bể chứa khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) được cho là lớn nhất thế giới tại khu công nghiệp Yancheng Binhai Port ở Giang Tô vào ngày thứ Năm.

Sáu bể chứa do CNOOC phát triển và thiết kế độc lập sẽ được xây dựng với tổng chi phí khoảng 959.9 triệu USD. Trong giai đoạn đầu, 4 bể chứa LNG đã được xây dựng xong. Sau khi hoàn thành vào năm 2023, sẽ có 10 bể chứa tại khu vực này, bao gồm 6 bể chứa lớn với tổng thể tích 270,000 mét khối. Các bộ phận hỗ trợ cũng sẽ đi vào hoạt động vào cùng thời điểm.

Theo CNOOC, trạm tiếp nhận LNG Binhai ở Giang Tô sẽ có công suất xử lý LNG ở mức trung bình 6 triệu tấn/năm và sẽ trở thành cơ sở lưu trữ LNG lớn nhất ở Trung Quốc. Sáu bồn chứa này sẽ đánh dấu một bước đột phá trong thiết kế và công nghệ chế tạo của Trung Quốc. Việc xây dựng sẽ đóng vai trò quan trọng trong hệ thống cung cấp, lưu trữ và bán khí tự nhiên, đồng thời giúp cho đất nước giữ được cam kết đạt lượng khí thải carbon tối đa vào năm 2030.

Nguồn: mxvnews.com