Tồn trữ dầu thô tăng 2,3 triệu thùng trong tuần tính đến ngày 1 tháng 10 lên 420,9 triệu thùng, khác so với các nhà phân tích trong cuộc thăm dò của Reuters là giảm 418.000 thùng. Sản lượng cũng cao hơn, tăng 200.000 thùng/ngày (bpd) lên 11,3 triệu thùng/ngày trong tuần gần đây nhất.
Ngoài ra, sản phẩm do các nhà máy lọc dầu cung cấp, yếu tố phản ánh cho nhu cầu nhiên liệu, đạt 20,7 triệu thùng/ngày trong bốn tuần qua, gần bằng với mức nhu cầu trước đại dịch.
EIA cho biết hoạt động lọc dầu tăng 329.000 thùng/ngày trong tuần trước, công suất hoạt động tăng 1,5 điểm phần trăm lên 89,6% tổng công suất.
Tồn trữ xăng của Mỹ tăng 3,3 triệu thùng trong tuần lên 225,1 triệu thùng, EIA cho biết, khác so với kỳ vọng của các nhà phân tích về mức giảm 279.000 thùng.
Dữ liệu EIA cho thấy các kho tồn trữ dầu chưng cất, bao gồm dầu diesel và dầu sưởi giảm 396.000 thùng trong tuần xuống 129,3 triệu thùng.
Nhập khẩu dầu thô của Mỹ tăng 1,4 triệu thùng/ngày lên 4,9 triệu thùng/ngày, mức cao nhất kể từ tháng 7 năm 2020, theo dữ liệu của EIA.
 

Nguồn: VITIC/Reuters