Theo dữ liệu chính thức công bố ngày hôm nay, kim ngạch xuất khẩu dầu thô của Saudi Arabia trong tháng 04/2021 tăng 109% so với tháng 04/2020, lên mức 13.79 tỷ USD. Xuất khẩu các mặt hàng khác tăng 46.3% và tổng xuất kim ngạch khẩu tăng lên 19.01 tỷ USD. Trong đó, xuất khẩu dầu thô chiếm 72.5%, tăng lên từ mức 64.8% trong năm 2020.

Trung Quốc giữ vững vị trí là nhà nhập khẩu lớn nhất của Saudi, trong tháng 4 kim ngạch xuất khẩu sang Trung Quốc tăng lên 3.45 tỷ USD từ mức 1.87 tỷ USD trong tháng 4 năm ngoái. Trong khi đó, nhập khẩu từ Trung Quốc tăng lên 2.45 tỷ USD từ mức 2.13 tỷ USD.

Nguồn: mxvnews.com