Theo khảo sát của hãng tin Reuters với các hãng tư vấn, giới phân tích kỳ vọng tồn kho dầu thô thương mại của Mỹ sẽ giảm 3.9 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 23/06.

Số liệu cụ thể của khảo sát như sau:

Nguồn: mxvnews.com