(024) 5678.3939
Hotline tư vấn
info@giaodich24.com
Email của chúng tôi
Thứ Ba, 17/11/2020, 18:36 (GMT+7)
Thứ Ba, 17/11/2020, 18:36 (GMT+7)

Pháp: Dự báo xuất khẩu lúa mỳ ra ngoài khu vực EU đạt 6.85 triệu tấn

Pháp: Dự báo xuất khẩu lúa mỳ ra ngoài khu vực EU đạt 6.85 triệu tấn

Văn phòng nông nghiệp France Agri Mer đã tăng dự báo xuất khẩu lúa mỳ niên vụ 2020/21 tại Pháp ra ngoài khu vực EU lên mức 6.85 triệu tấn, cao hơn so với mức 6.7 triệu tấn trong báo cao trước, nhưng vẫn thấp hơn 49% so với mức 13.46 triệu tấn đã xuất khẩu trong niên vụ 2019/20. Tồn kho lúa mỳ mềm cuối niên vụ 2020/21 tại Pháp cũng được France Agri Mer dự báo ở mức 2.5 triệu tấn, giảm nhẹ so với mức j2.6 triệu tấn trong báo cáo trước.

Đối với ngô, France Agri Mer đã tăng dự báo xuất khẩu ngô niên vụ 2020/21 tại Pháp trong khu vực EU đạt 4.3 triệu tấn, cao hơn so với mức 4.1 triệu tấn trong báo cao trước, với tồn kho ngô cuối niên vụ 2020/21 tại Pháp giữ nguyên ở mức dự báo 2.2 triệu tấn.