(024) 5678.3939
Hotline tư vấn
info@giaodich24.com
Email của chúng tôi
Thứ Tư, 27/01/2021, 19:30 (GMT+7)
Thứ Tư, 27/01/2021, 19:30 (GMT+7)

Paraguay: Cappro ước tính ép dầu đậu tương trong năm 2020 đạt 3.29 triệu tấn

Paraguay: Cappro ước tính ép dầu đậu tương trong năm 2020 đạt 3.29 triệu tấn

Hiệp hội ngũ cốc và hạt có dầu quốc gia Cappro cho biết, ép dầu đậu tương trong năm 2020 ước tính đạt 3.29 triệu tấn, thấp hơn 7.9% so với mức trung bình 3 năm và là mức thấp nhất kể từ 2014. Tính đến cuối năm 2020, công suất ép dầu chỉ đạt 78%, giảm 2% so với cùng kỳ năm 2019.

Cappro cũng cho biết, xuất khẩu dầu đậu tương, khô đậu tương và đậu tương trong năm 2020 đạt tổng cộng 9.39 triệu tấn, tăng 8.2% so với mức trung bình 3 năm. Trong đó bao gồm 6.61 tr đậu tương, 2.07 triệu tấn khô đậu tương và 631,415 tấn dầu đậu tương. Hiệp hội sản xuất quốc gia UGP cho biết, sản lượng đậu tương niên vụ 2019/20 của Paraguay đạt 10.6 triệu tấn, cao hơn 34% so với niên vụ trước.

Trong năm 2020, ngành công nghiệp ép dầu trong nước đã phải đối mặt với một số thách thức, bao gồm sự không chắc chắn trong các quy định của chính phủ ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của ngành, mực nước thấp ở cả sông Parana và sông Paraguay, cũng như đại dịch Covid-19.