Theo các nguồn tin từ OPEC, tăng trưởng sản lượng dầu thô của Mỹ có thể vẫn sẽ bị hạn chế trong năm 2021 mặc dù giá đang trên đà tăng. Điều này sẽ giúp cho OPEC có thểm quyền lực để quản lý thị trường trong ngắn hạn trước khi sản lượng đá phiến có khả năng tăng mạnh vào năm 2022. Tại cuộc họp của Ủy ban kỹ thuật chung, OPEC+ đã xem xét các dự báo từ các tổ chức uy tín như IEA, Argus Media, EIA, Wood MacKenzie, HIS, Energy Intelligence và Energy Aspects.

Trong năm 2022, sản lượng có khả năng sẽ tăng trưởng trong khoảng 500,000 thùng/ngày đến 1.3 triệu thùng/ngày. Một nguồn tin cho biết sản lượng đá phiến sẽ tăng trở lại khi giá tăng, tuy nhiên không quá nhanh. Sản lượng đá phiến của Mỹ thường phản ứng nhanh với giá, tuy nhiên các nhà sản xuất tại Mỹ đang tập trung vào vốn cũng như lợi nhuận cho cổ đông thay vì nâng cao nguồn cung.

OPEC cũng như các nhà sản xuất của Mỹ cũng dự đoán về sự phục hồi hạn chế của sản lượng đá phiến trong năm nay. Trong dự báo gần nhất của mình, OPEC kỳ vọng sản lượng dầu của Mỹ trong năm 2021 giẩm 120,000 thùng/ngày xuống 11.2 triệu thùng/ngày và sản lượng dầu đá phiến giảm 140,000 thùng/ngày xuống 7.15 triệu thùng/ngày.

Nguồn: mxvnews.com