Nhu cầu dầu của Ấn Độ tăng 0,1 triệu/ngày trong tháng 6/2021 so với tháng 6/2020, sau khi giảm nhẹ trong tháng 5/2021 do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Nhu cầu dầu trong quý II/2021 của Ấn Độ bị ảnh hưởng do các ca nhiễm Covid-19 mới của Ấn Độ đã đạt mức cao kỷ lục.
Theo dữ liệu của Cơ quan Kế hoạch và Phân tích Dầu khí (PPAC), tiêu thụ nhiên liệu trong tháng 7/2021 ở mức 16,83 triệu tấn, tăng 2,9% so với tháng 6/2021 và tăng 7,9% so với cùng kỳ năm trước.
Doanh số bán xăng trong tháng 7/2021 tăng 16,4% lên 2,63 triệu tấn so với cùng kỳ năm 2020 và tăng 9,2% so với tháng 6/2021. Tiêu thụ dầu diesel, chiếm khoảng 40% doanh số bán nhiên liệu tinh chế của Ấn Độ, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm 2020, đạt 6,14 triệu tấn, nhưng giảm 1% so với tháng trước.
Nhu cầu xăng dầu của Ấn Độ
ĐVT: Triệu thùng/ngày (trung bình)

  
 

Nguồn: VITIC/Opec