Báo cáo cho biết, luật về Phát triển hơn nữa Hạn ngạch khí nhà kính đã được Hạ viện Đức thông qua vào ngày 21/5, đã tăng nghĩa vụ giảm khí nhà kính của quốc gia từ 6% hiện tại lên 7% vào năm tới và 25% vào năm 2030.
Theo UFOP, nhu cầu đối với năng lượng sinh khối phát triển bền vững như hạt cải dầu sẽ tăng lên do mục tiêu mới. UFOP cho biết các nhà máy sản xuất dầu diesel sinh học hiện tại dự kiến sẽ chuyển sang trồng hạt cải dầu và trong ngắn hạn, nhu cầu về dầu hạt cải để sản xuất nhiên liệu sinh học sẽ tăng lên, và không chỉ ở Đức mà sẽ lan rộng ra nhiều nước.
Trong khi đó, UFOP cũng cho biết về việc loại trừ nhiên liệu sinh học làm từ dầu cọ đã được đưa ra ở Liên minh châu Âu (EU) đến năm 2023. Vào năm 2022, thị phần nhiên liệu sinh học từ dầu cọ ở EU sẽ bị giới hạn ở mức 0,9%, điều này sẽ làm tăng nhu cầu đối với dầu hạt cải.
Năm 2020, ở Đức cần khoảng 3 triệu tấn diesel sinh học và dầu thực vật hydro hóa (HVO) để đáp ứng hạn ngạch khí nhà kính. Từ con số này, ước tính có khoảng 1 triệu tấn diesel sinh học được sản xuất từ dầu thải. Tuy nhiên, với việc thực hiện RED II ở tất cả các quốc gia thành viên, hạn ngạch pha trộn dầu hỏa sinh học (dựa trên HVO) từ dầu thải cũng sẽ được áp dụng, UFOP cho biết.

Nguồn: VITIC/Pixabay