Theo dữ liệu do Cơ quan Năng lượng và Tài nguyên thiên nhiên công bố, Nhật Bản nhập khẩu 18.742 triệu thùng dầu thô từ UAE trong tháng 02/2021, chiếm 25.9% tổng khối lượng nhập khẩu (72.233 triệu thùng).

Trong khi đó nhập khẩu dầu thô từ Saudi Arabia chiếm 46.5%, tương đương 33.613 triệu thùng. Nhập khẩu từ Kuwait và Qatar đạt lần lượt 9.7% và 9.4% (tương đương 7.005 triệu thùng và 6.797 triệu thùng).

Nguồn: mxvnews.com