Kính gửi: Quý Khách hàng, Quý Đại lý !

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) gửi Quý Khách hàng, Quý Đại lý Thông báo số 448/TB/TGĐ-MXV ngày 27/06/2022 vv Nghỉ giao dịch một số mặt hàng tại MXV vào ngày 04/07/2022 (Thứ 2) và 05/07/2022 (Thứ 3).

 

Chi tiết vui lòng xem tệp đính kèm (xem tại đây)