Theo số liệu thống kê của Interfax, sản lượng dầu thô của Nga từ ngày 01/06 đến ngày 29/06 đạt 1,421.6 triệu tấn, thấp hơn khoảng 6,400 tấn so với tháng 5. Dưới thỏa thuận của OPEC+, Nga được phép tăng sản lượng thêm 39,000 thùng/ngày trong tháng 6, lên 9.457 triệu thùng/ngày.

Trong tháng 5, sản lượng trung bình đạt 106,500 tấn/ngày và trong 5 tháng đầu năm 2021 sản lượng trung bình đạt 108,000 tấn/ngày. Nếu sản lượng khí ngưng tụ giống như trong tháng 5 thì sản lượng dầu trung bình trong 29 ngày đầu tháng 6 đạt 1,315.1 tấn/ngày, tương đương 9.495 triệu thùng/ngày.

Theo những số liệu trên, Nga đã sản xuất vượt mức cho phép khoảng 38,000 thùng/ngày và tỷ lệ tuân thủ thỏa thuận của quốc gia này đạt 98%.

Nguồn: mxvnews.com