Tính đến ngày 15/06, sản lượng khí tự nhiên của Mỹ được ước tính ở mức thấp nhất kể từ đợt bão tuyết năm nay, nhấn mạnh sự suy yếu nguồn cung khi thị trường bước vào giai đoạn nhu cầu cao điểm vào mùa hè.

Theo dữ liệu do S&P Global Platts tổng hợp, sản lượng khí tự nhiên của Mỹ chỉ ở mức 88.9 tỷ feet khối/ngày. Mặc dù số liệu chính thức có thể được điều chỉnh tăng nhưng con số trên đã phản ánh sụt giảm trong sản lượng trong thời gian gần đây tại lưu vực Permian, Haynesville và Appalachia. Tại Permian, trong ngày hôm qua sản lượng đã giảm xuống 12 tỷ feet khối/ngày từ mức 12.7 tỷ feet khối/ngày vào đầu tháng. Trong khi đó tại Haynesville, sản lượng đã giảm xuống 12.4 tỷ feet khối/ngày từ mức cao nhất trong tháng 6 là 12.9 tỷ feet khối/ngày và tại Appalachia sản lượng giảm xuống 33.3 tỷ feet khối/ngày.

Ở cả 3 khu vực trên, sản lượng vẫn nằm ở mức đáng kể so với mức trước đại dịch do triển vọng ngành công nghiệp thượng nguồn (upstream) tiếp tục được cải thiện. Tuy nhiên, tổng sản lượng cả nước giảm xuống dưới 90 tỷ feet khối/ngày đã nhấn mạnh sự thắt chặt nguồn cung của Mỹ vì hoạt động sản xuất chủ yếu được tập trung ở một số ít các khu vực có lợi nhuận cao nhất.

Nguồn: mxvnews.com