Theo dữ liệu từ Tổng cục Thống kê Quốc gia, sản lượng dầu thô của Kazakhstan trong 5 tháng đầu năm 2021 giảm 8.6% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống mức 30.179 triệu tấn. Sản lượng khí tự nhiên ngưng tụ đạt 5.231 triệu tấn, giảm 3.7% so với năm 2020.

Trong khi đó sản lượng khí tự nhiên giảm 4.8% xuống 9.563 tỷ mét khối và sản lượng khí đồng hành (associated gas) giảm 10.4% xuống 13.368 tỷ mét khối. Sản lượng xăng từ tháng 1 đến tháng 5 đạt 1.855 triệu tấn, tăng 4.4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nguồn: mxvnews.com