Theo Bộ trưởng Tài chính Indonesia, quốc gia này sẽ sớm thay đổi kế hoạch đánh thuế xuất khẩu dầu cọ, giảm từ mức cao nhất 255 USD/tấn xuống 175 USD/tấn. Cụ thể, theo quy định mới, thuế xuất khẩu sẽ là 50 USD/tấn khi giá dầu cọ đạt tối thiểu 750 USD/tấn.

Mỗi khi giá dầu cọ tăng thêm 50 USD, thuế xuất khẩu sẽ tăng thêm 20 USD đối với dầu cọ thô và 16 USD đối với các mặt hàng từ dầu cọ. Tuy nhiên mức thuế trần là 175 USD/tấn khi giá dầu cọ thô vượt mức 1000 USD.

Nguồn: mxvnews.com