(024) 5678.3939
Hotline tư vấn
info@giaodich24.com
Email của chúng tôi
Thứ Sáu, 20/12/2019, 15:55 (GMT+7)
Thứ Sáu, 20/12/2019, 15:55 (GMT+7)

Giá nông sản và kim loại thế giới ngày 20/12/2019

Giá nông sản và kim loại thế giới ngày 20/12/2019

 

Nguồn: Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam – MXV