(024) 5678.3939
Hotline tư vấn
info@giaodich24.com
Email của chúng tôi
Thứ Ba, 18/02/2020, 10:43 (GMT+7)
Thứ Ba, 18/02/2020, 10:43 (GMT+7)

Giá nông sản và kim loại thế giới ngày 17/02/2020

Giá nông sản và kim loại thế giới ngày 17/02/2020

Phiên ngày hôm qua tại các sàn giao dịch quốc tế nghỉ giao dịch, chỉ có Cao su và Quặng sắt giao dịch.

Nguồn: Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV)