(024) 5678.3939
Hotline tư vấn
info@giaodich24.com
Email của chúng tôi
Thứ Ba, 17/12/2019, 12:44 (GMT+7)
Thứ Ba, 17/12/2019, 12:44 (GMT+7)

Giá nông sản và kim loại thế giới ngày 16/12/2019

Giá nông sản và kim loại thế giới ngày 16/12/2019

Nguồn: Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam – MXV