(024) 5678.3939
Hotline tư vấn
info@giaodich24.com
Email của chúng tôi
Thứ Hai, 06/01/2020, 12:20 (GMT+7)
Thứ Hai, 06/01/2020, 12:20 (GMT+7)

Giá nông sản và kim loại thế giới ngày 06/01/2020

Giá nông sản và kim loại thế giới ngày 06/01/2020

 

Nguồn: Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam – MXV