Tại thị trường nội địa, giá cà phê các tỉnh Tây Nguyên chưa có chuyển biến mới, giao dịch quanh mức 38.600 – 39.500 đồng/kg. Mức thấp nhất tại Lâm Đồng và cao nhất tại Đắk Lắk. Tại cảng TPHCM, robusta xuất khẩu loại 2, tỷ lệ đen vỡ 5% lên mức 2.023 USD/tấn (FOB), chênh lệch +55 USD/tấn.

Giá cà phê trong nước

Diễn đàn của người làm cà phê

Loại cà phê

Địa phương

ĐVT

Giá TB hôm nay

+/- chênh lệch

Robusta loại 2 (5% đen, vỡ)*

Xuất khẩu, FOB

USD/tấn

2.023

 

+55

 

Nhân xô

Đắk Lắk

VNĐ/kg

39.500

0

Lâm Đồng

VNĐ/kg

38.600

0

Gia Lai

VNĐ/kg

39.400

0

Đắk Nông

VNĐ/kg

39.400

0

* so với giá tham chiếu cà phê robusta trên sàn London của phiên liền trước

Trên thị trường thế giới, hai sàn giao dịch London và New York tiếp tục leo thang.
Giá cà phê robusta kỳ hạn tháng 9/2021 và kỳ hạn tháng 11/2021 trên sàn London đều cộng 2 USD, tương đương 0,1% lên lần lượt ở 1.966 USD/tấn và 1.973 USD/tấn. Giá cà phê Robusta đạt mức cao nhất 1 tháng do lo ngại nguồn cung từ các nước sản xuất bị thắt chặt.

Giá cà phê Robusta giao dịch tại London

Diễn đàn của người làm cà phê

Kỳ hạn

Giá khớp

Thay đổi

%

Số lượng

Cao nhất

Thấp nhất

Mở cửa

09/21

1966

+2

+0,10

64

1974

1955

1968

11/21

1973

+2

+0,10

7612

1985

1963

1971

01/22

1941

+11

+0,57

2699

1947

1930

1930

03/22

1914

+18

+0,95

1203

1918

1897

1897

Đơn vị tính: USD/Tấn | Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn

Giá arabica giao kỳ hạn tháng 9/2021 trên sàn New York tăng 0,75 cent, tương đương 0,41% lên ở 184,05 US cent/lb. Giá kỳ hạn tháng 12/2021 tăng 0,6 cent, tương đương 0,32% chốt tại 186,35 US cent/lb.
Giá cà phê arabica tăng lên mức cao nhất hơn 1 tuần, do năng suất cây trồng tại Brazil - nước sản xuất hàng đầu - suy giảm. Bên cạnh đó, giá arabica còn có sự hỗ trợ của báo cáo thời tiết ở vành đai cà phê Brazil tiếp tục khô hạn.
Mặc dù giá cà phê hai sàn củng cố nhưng vẫn thận trọng với khối lượng giao dịch chưa cao do nhà đầu tư còn chờ đợi thông tin mới. Thời tiết của Brazil được dự báo sẽ thuận lợi từ đầu tháng 9 tới sẽ kìm hãm đà tăng giá của mặt hàng cà phê.

Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York

Diễn đàn của người làm cà phê

Kỳ hạn

Giá khớp

Thay đổi

%

Số lượng

Cao nhất

Thấp nhất

Mở cửa

09/21

184,05

+0,75

+0,41

40

185,35

183,9

185,35

12/21

186,35

+0,60

+0,32

14860

188,25

184,8

186,65

03/22

189,05

+0,65

+0,35

8729

190,9

187,45

189,25

05/22

190,05

+0,70

+0,37

4070

191,85

188,45

190,55

Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~ 0,45Kg | Đơn vị giao dịch: lot

Trên sàn giao dịch BMF của Brazil, giá cà phê giao kỳ hạn tháng 9/2021 tăng 0,5 cent, tương đương 0,03% lên 217,95 US cent/lb; giá kỳ hạn tháng 12/2021 lấy lại 0,65 cent, tương đương 0,29% về mức 225,3 US cent/lb.

Giá cà phê Arabica Brazil giao dịch tại BMF

Diễn đàn của người làm cà phê

Kỳ hạn

Giá khớp

Thay đổi

%

Số lượng

Cao nhất

Thấp nhất

Mở cửa

09/2021

217,95

+0,5

+0,23

4

218,4

217,55

218,4

12/2021

225,3

+0,65

+0,29

92

225,3

223,9

224,6

03/2022

228,6

-0,2

-0,09

81

228,75

228,6

228,75

05/2022

230,45

+0,95

+0,41

150

230,45

229,5

229,5

Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~ 0,45Kg | Đơn vị giao dịch: lot

Nguồn: VITIC/Reuters