Theo báo cáo của PJK và Insights Global, tồn kho sản phẩm lọc dầu của Liên minh châu Âu tại cụm kho Amsterdam-Rotterdam-Antwerp (ARA) trong tuần kết thúc ngày 01/07 như sau:

Nguồn: mxvnews.com