Theo báo cáo tồn kho của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), tổng tồn kho khí gas tự nhiên tại các kho chứa ngầm của Mỹ tăng 76 tỷ feet khối lên 2,558 tỷ feet khối trong tuần kết thúc ngày 25/06.

Số liệu cụ thể trong báo cáo như sau:

Nguồn: mxvnews.com