MỤC LỤC
I. DIỄN BIẾN GIÁ DẦU CỌ THẾ GIỚI
1. Diễn biến giá dầu cọ và dầu đậu tương tháng 8 – 9/2021
- Đồ thị giá dầu cọ thô tại Bursa Malaysia từ 22/9/2021
- Giá dầu cọ thô kỳ hạn tháng 10/2021
- Giá xuất khẩu dầu cọ thô kỳ hạn tháng 12/2021
- Diễn biến giá xuất khẩu dầu cọ thô và dầu đậu tương tháng 7/2020 - 6/2021
2. Diễn biến giá các loại dầu thực vật khác: Dầu mù tạt, bơ thực vật vanaspati, dầu hướng dương.
Đồ thị giá một số loại dầu thực vật năm 2020 - 2021
II. DIỄN BIẾN CUNG CẦU DẦU THỰC VẬT THẾ GIỚI
1.Thông tin cung - cầu dầu cọ tại Indonesia trong tháng 10/2021
2. Thông tin cung - cầu dầu cọ tại Malaysia trong tháng 10/2021
Ước tính sản lượng, xuất khẩu, nhập khẩu dầu cọ tại Malaysia năm 2021
3. Thông tin cung - cầu dầu cọ tại Ấn Độ tháng 10/2021.
4. Các thông tin về dầu thực vật khác
Sản lượng, nhập khẩu và xuất khẩu dầu cọ ở các thị trường chủ chốt:
- Sản lượng, nhập khẩu, xuất khẩu dầu cọ tại Trung Quốc năm 2017 - 2022
- Sản lượng, nhập khẩu, xuất khẩu dầu cọ tại Mỹ năm 2017 - 2022
- Sản lượng, nhập khẩu, xuất khẩu dầu cọ tại Ấn Độ năm 2017 - 2022
- Sản lượng, nhập khẩu, xuất khẩu dầu cọ tại Brazil năm 2017 - 2022
- Sản lượng, nhập khẩu, xuất khẩu dầu cọ tại Achentina năm 2017 - 2022…
Sản lượng, nhập khẩu và xuất khẩu dầu đậu tương ở các thị trường chủ chốt
- Sản lượng, nhập khẩu, xuất khẩu dầu đậu tương tại Trung Quốc năm 2017 - 2022
- Sản lượng, nhập khẩu, xuất khẩu dầu đậu tương tại Mỹ năm 2017 - 2022
- Sản lượng, nhập khẩu, xuất khẩu dầu đậu tương tại Ấn Độ năm 2017 - 2022
- Sản lượng, nhập khẩu, xuất khẩu dầu đậu tương tại Brazil năm 2017 - 2022- Sản lượng, nhập khẩu, xuất khẩu dầu đậu tương tại Achentina năm 2017 - 2022…
III. Dự báo thị trường dầu cọ trong thời gian tới

QUÝ KHÁCH QUAN TÂM, XIN VUI LÒNG NHẤN VÀO  ĐƯỜNG LINK SAU ĐÂY:

Nguồn: Vinanet/VITIC