Hãng tư vấn Safras & Mercado cho biết, thu hoạch cà phê niên vụ 2021/22 của Brazil hiện đã đạt 34% sản lượng dự kiến, tăng từ mức 27% cuối tuần trước, và tương đương với tốc độ cùng kỳ năm ngoái. Sản lượng cà phê niên vụ 2021/22 của Brazil đang được Safras dự báo ở mức 56.5 triệu bao. Hoạt động thu hoạch cà phê vẫn đang diễn ra khá thuận lợi bất chấp sự gia tăng độ ẩm tại một số khu vực.

Chỉ tính riêng cà phê Arabica, tiến độ thu hoạch ước tính đạt 21% sản lượng dự kiến, chậm hơn so với mức 26% cùng kỳ năm ngoái và 28% trung bình lịch sử của giai đoạn này. Còn đối với và phê Robusta, 55% diện tích gieo trồng đã được thu hoạch, tương đương với mức 54% cùng kỳ năm ngoái, nhưng thấp hơn mức 59% trung bình 5 năm.  

 

Nguồn: mxvnews.com