Theo Rural Clima, Brazil đã xác nhận tình hình thời tiết băng giá hình thành từ Rio Grande do Sul đến phía bắc Sao Paulo, bao gồm các vùng trồng cà phê, ngô và mía.

Theo nhà khi tượng học Marco Anto do Santos, đợt sương giá lần này đã ảnh hưởng tới các đồn điền cà phê ở Mogiana và một số khu vực ở miền Nam Minas Gerais – những nơi gieo trồng chính của cà phê Arabica.

Băng giá cũng ảnh hưởng đến các khu vực trồng mía ở Sao Paulo. Phía nam Mato Grosso do Sul và phía Bắc Parana, vùng sản xuất ngô lớn thứ 2 Brazil cũng không tránh khỏi ảnh hưởng nặng nề.

Nguồn: mxvnews.com