(024) 5678.3939
Hotline tư vấn
info@giaodich24.com
Email của chúng tôi
Thứ Tư, 04/11/2020, 17:40 (GMT+7)
Thứ Tư, 04/11/2020, 17:40 (GMT+7)

Brazil: Tăng dự báo sản lượng đậu tương niên vụ 2020/21 lên 133.48 triệu tấn

Brazil: Tăng dự báo sản lượng đậu tương niên vụ 2020/21 lên 133.48 triệu tấn

Hãng tư vấn StoneX cho biết, sản lượng đậu tương niên vụ 20/21 của Brazil dự kiến đạt 133.48 triệu tấn, so với mức 132.61 triệu tấn trong báo cáo tháng trước. Mức tăng này dựa trên dự báo tăng năng suất và diện tích gieo trồng. Cụ thể, diện tích gieo trồng đậu tương được StoneX dự đoán tăng nhẹ từ 38 triêu héc-ta lên 38.14 triệu héc-ta và năng suất dự kiến ở mức 3.5 tấn/héc-ta, tăng nhẹ từ 3.49 tấn/héc-ta trong báo cáo trước.

Đối với ngô, hãng tư vấn StoneX cho biết, sản lượng ngô niên vụ 20/21 của Brazil dự kiến đạt 111.1 triệu tấn, cao hơn mức 102.29 triệu tấn trong niên vụ trước. Sản lượng ngô vụ 2 dự kiến giảm xuống còn 27.1 triệu tấn, từ mức 27.9 triệu tấn mặc dù diện tích gieo trồng dự kiến tăng 50,000 héc-ta. Trong khi đó, sản lượng ngô vụ 2 dự kiến đạt 82.34 triệu tấn, cao hơn 10.75% so với niên vụ 2019/20.

GẶP TƯ VẤN VIÊN
Mr Quân: 038.681.5692
Mr Hưng: 0944.899.796
Ms Thư: 098.412.5725
Ms Hoan: 058.813.8888
YÊU CẦU
HỖ TRỢ
Hướng dẫn sử dụng CQG
Xem
Hướng dẫn giao dịch
Xem
Hướng dẫn nạp tiền
Xem
Hỗ trợ nhập lệnh
Xem
TRANG FACEBOOK