(024) 5678.3939
Hotline tư vấn
info@giaodich24.com
Email của chúng tôi

Bản tin Nguyên liệu công nghiệp ngày 06/07/2020

Bản tin Nguyên liệu công nghiệp ngày 06/07/2020

Diễn biến các mặt hàng: cà phê, ca cao, bông, đường và cao su trong phiên giao dịch ngày 30/06/2020.

Tải bản tin Kim loại tại đây.

Tin MXV