Kính gửi : Quý Khách hàng,

 

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) – Giaodich24 gửi đến Quý Khách hàng Quyết định ban hành mức ký quỹ mới khi giao dịch liên hàng hóa và liên kỳ hạn mặt hàng Nông sản; cùng các Quyết định liên quan đến mức ký quỹ trong giao dịch những sản phẩm spread mới đối với các mặt hàng Cà phê, Dầu thô tại MXV. Các Quyết định áp dụng từ phiên giao dịch ngày 01/07/2021.

 

Chi tiết vui lòng xem tệp đính kèm.

1. Ban hành mức kí quỹ giao dịch liên kì hạn mặt hàng cà phê Tải file tại đây

2. Ban hành mức kí quỹ giao dịch liên kì hạn mặt hàng nông sản Tải file tại đây

3. Ban hành mức kí quỹ giao dịch liên kì hạn mặt hàng dầu thô Tải file tại đây

4. Ban hành mức kí quỹ khi giao dịch liên hàng hóa tại Sở Tải file tại đây

 

 

Trân trọng!