(024) 5678.3939
Hotline tư vấn
info@giaodich24.com
Email của chúng tôi
Thứ Năm, 01/10/2020, 13:50 (GMT+7)
Thứ Năm, 01/10/2020, 13:50 (GMT+7)

Argentina: Tốc độ bán hàng ngô tuần vừa rồi đạt mức cao nhất trong gần 1 tháng

Argentina: Tốc độ bán hàng ngô tuần vừa rồi đạt mức cao nhất trong gần 1 tháng

Theo dữ liệu thị trường từ Argentina, tốc độ bán hàng các loại ngũ cốc và hạt lấy dầu cả niên vụ cũ lẫn niên vụ mới tuần kết thúc ngày 23 tháng 9 đạt 3.24 triệu tấn, cao hơn so với 2.81 triệu tấn tuần trước nữa, nhưng thấp hơn mức 3.38 triệu tấn cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó bán hàng ngô vụ mới đạt 810,000 tấn, tăng nhẹ so với 766,000 tuần trước đó. Bán hàng ngô vụ cũ đạt 967,000 tấn, so với 866,000 tuần trước đó, và là mức cao nhất trong gần 1 tháng. Xuất khẩu ngô lũy kế vụ cũ đã đạt 31.82 triệu tấn và vụ mới đạt 6.32 triệu tấn, thấp hơn so với 33.82 triệu tấn đối với ngô vụ cũ và 8.84 triệu tấn đối với ngô vụ mới cùng kỳ năm ngoái.

Bán hàng đậu tương cả 2 vụ đạt 1.04 triệu tấn, cao nhất kể từ cuối tháng 6 năm nay. Trong đó, bán hàng đậu tương vụ mới đạt 415,000 tấn, cao hơn mức 355,000 đã bán trong tuần trước nữa. Bán hàng đậu tương vụ cũ đạt 626,000 tấn, cao hơn nhiều so với mức 355,000 tấn đã bán trong tuần trước nữa, nâng xuất khẩu đậu tương lũy kế vụ cũ đã đạt 6.35 triệu tấn.

Bán hàng lúa mỳ vụ mới và cũ đạt 423,000 tấn, thấp hơn mức 477,000 tấn trong tuần trước nữa. Xuất khẩu lúa mỳ lũy kế vụ cũ đã đạt 12.1 triệu tấn và vụ mới đạt 3.81 triệu tấn.