Sở giao dịch Buenos Aires Exchange của Argentina (BAGE) báo cáo nông dân nước này hiện đã gieo trồng được 28.8% diện tích đậu tương dự kiến cho mùa vụ 2020/21, so với 19.9% trong báo cáo tuần trước. So với cùng kỳ năm ngoái, tiến độ gieo trồng đang chậm hơn 2.5 điểm phần trăm, do tình trạng hạn hán diễn ra phức tạp trong mùa vụ năm nay.

Đối với ngô, tiến độ gieo trồng chỉ tăng thêm 0.2%, lên mức 31.4% diện tích dự kiến, và chậm hơn tới 14.3% so với cùng kỳ năm 2019. Một số bang như Entre Rios, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi hạn hán năm nay, có tiến độ chậm hơn tới 20% so với năm ngoái.

Đối với lúa mỳ, nông dân Argentina hiện đã thu hoạch được 19.8% diện tích dự kiến, chậm hơn 0.3% so với năm ngoái. Sản lượng lúa mỳ Argentina đang được BAGE dự báo ở mức 16.8 triệu tấn, thấp hơn 2 triệu tấn so với năm ngoái. Tuy nhiên, bang Buenos Aires hiện chưa bắt đầu thu hoạch, trong khi đây là vùng bị ảnh hưởng nặng nhất bởi hạn hán. Nên mức sản lượng có thể sẽ còn tiếp tục bị giảm thêm trong các báo cáo tiếp theo.