1 hợp đồng cà phê robusta tương đương 10 tấn cà phê giá hiện tại 1530 là tương đương 33t trên 1 tấn.

Giá biến động 1 usd là lãi lỗ 10 usd . Phí giao dịch 1 lót rô là 30 cho 2 chiều giao dịch tương dương 3 usd cà phê biến động. Ví dụ  mua 1 lót cà phê 1510 lên 1520 là lãi 100 usd trừ 30 usd phí còn lãi 70 usd. 1 phiên café biến động từ 20 tới 50 giá và 1 phiên giao dịch nhiều chu kỳ sóng nên nhà đầu tư phân tích tốt có thể đi mấy vòng sóng.

Nhà đầu tư mua 1 lót tương đương 15.300 usd 1 hơp đồng thì nên ký quỹ tầm trên 3000 usd trên 1 lót 20% mới an toàn. Với mức này nhà đầu tư đang xài đòn bẩy gấp 5 lần vốn đang có.