Quyết định số 481/QĐ/TGĐ-MXV ngày 15/5/2023 về việc Thay đổi biên độ giá giao dịch của Hợp đồng Kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa tại MXV

Kính gửi: Quý Đại lý, Quý Khách hàng,

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV)- Giaodich24 gửi tới Quý Đại lý, Quý Khách hàng Quyết định số 481/QĐ/TGĐ-MXV ngày 15/5/2023 về việc Thay đổi biên độ giá giao dịch của Hợp đồng Kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa tại MXV , áp dụng từ phiên giao dịch ngày 16/5/2023

(Chi tiết trong Quyết định đính kèm)