Kính gửi: Quý Khách hàng, Quý Đại lý,

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) - Giaodich24 gửi đến Quý Khách hàng Thông báo V/v Nghỉ lễ Quốc Khánh 02/9/2023 tại Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam.

(Chi tiết vui lòng xem tại File đính kèm)