Kính gửi: Quý Khách hàng, Quý Đại lý !

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) - Giaodich24 gửi tới Quý Khách hàng & Quý Đại lý Thông báo số 939/TB/TGĐ-MXV ngày 16/12/2022 về việc Hỗ trợ 70% Phí cố định (User Trader) trên hệ thống CQG trong Quý I và Quý II năm 2023.

Chi tiết trong thông báo đính kèm.