Kính gửi Quý Khách hàng, Quý Đại lý

 

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) – Giaodich24  thông báo tới Quý Khách hàng, Quý Đại lý:

  • Quyết định số 464/QĐ/TGĐ-MXV về việc bổ sung một số sản phẩm mới giao dịch tại MXV kể từ ngày 5/7/2022 cùng các thông tin cụ thể về sản phẩm (xem tại đây).
  • Quyết định số 465/QĐ/TGĐ-MXV về việc ban hành mức phí giao dịch các sản phẩm mới này tại MXV (xem tại đây).

 

Chi tiết vui lòng xem tệp đính kèm