Kính gửi: Quý Khách hàng, Quý Đại lý, 

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) – Giaodich24 gửi đến Quý Khách hàng, Quý Đại lý Thông báo số 394/TB/TGĐ-MXV ngày 24/5/2024 về việc Dừng niêm yết và giao dịch các mặt hàng thuộc nhóm kinh doanh có điều kiện qua MXV.

(Chi tiết vui lòng xem file đính kèm)