(024) 5678.3939
Hotline tư vấn
info@giaodich24.com
Email của chúng tôi
Thứ Ba, 13/10/2020, 00:59 (GMT+7)
Thứ Ba, 13/10/2020, 00:59 (GMT+7)

Việt Nam: Nhập khẩu ngô tháng 9 tăng 9.1% lên mức 1.43 triệu tấn

Việt Nam: Nhập khẩu ngô tháng 9 tăng 9.1% lên mức 1.43 triệu tấn

Hải quan Việt Nam báo cáo nhập khẩu ngô từ 16/09 – 30/09 đạt 814,379 tấn, nâng nhập khẩu ngô trong cả tháng 9 lên mức 1.43 triệu tấn, so với 1.31 triệu tấn đã nhập khẩu trong tháng 8 và 1.54 triệu tấn đã nhập khẩu trong tháng 9 năm 2019.

Nhập khẩu ngô về Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2020 đã đạt 8.53 triệu tấn, tăng 5% so với 8.12 triệu tấn cùng kỳ năm ngoái.

Trong tháng 9, nhập khẩu ngô Argentina về Việt Nam đạt 988,197 tấn, nâng nhập khẩu từ đầu năm lên mức 6.03 triệu tấn. Nhập khẩu ngô Brazil về Việt Nam đạt 389,948 tấn, nâng nhập khẩu từ đầu năm lên 1.47 triệu tấn.