(024) 5678.3939
Hotline tư vấn
info@giaodich24.com
Email của chúng tôi
Thứ Ba, 29/10/2019, 12:18 (GMT+7)
Thứ Ba, 29/10/2019, 12:18 (GMT+7)

USDA: Tiến độ mùa vụ và tình hình giao hàng ngô, lúa mì và đậu tương Mỹ

USDA: Tiến độ mùa vụ và tình hình giao hàng ngô, lúa mì và đậu tương Mỹ

BÁO CÁO GIAO HÀNG NÔNG SẢN MỸ TUẦN 24/10/2019

 

24/10/2019

Khoảng dự báo

17/10/2019

24/10/2018

Ngô

380.660

450.000 – 650.000

579.957

738.335

Đậu tương

1.568.399

900.000 – 1.300.000

1,330.909

1.352.735

Lúa mỳ

523.262

450.000 – 700.000

580.680

393.939

Đơn vị: tấn

Theo Báo cáo giao hàng nông sản Mỹ do Bộ Nông nghiệp Mỹ công bố vào tối qua, theo giờ Việt Nam, ngoài mặt hàng Đậu tương có sự tăng trưởng trong sản lượng giao hàng, số liệu giao hàng của Ngô và Lúa mỳ đều thấp hơn so với tuần trước đó, mặc dù vẫn nằm trong mức kỳ vọng của thị trường. Trong hơn 1,5 triệu tấn Đậu tương được giao, có gần 536.000 tấn được xuất khẩu sang Trung Quốc đại lục.

Vào 3h sáng ngày 29/10, Bộ Nông nghiệp Mỹ tiếp tục công bố Báo cáo tiến độ Mùa vụ và chất lượng cây trồng của Mỹ với các số liệu như sau:

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ MÙA VỤ CHO TUẦN 28/10/2019

 

28/10/2019

21/10/2019

28/10/2018

Trung bình 5 năm

Ngô chín hạt

93

86

100

99

Thu hoạch Ngô

41

30

61

61

Đậu tương rụng lá

97

94

100

99

Thu hoạch Đậu tương

62

46

69

78

Gieo trồng Lúa mỳ vụ Đông

85

77

77

82

Lúa mỳ nảy mầm

63

53

62

64

Đơn vị: %

BÁO CÁO CHẤT LƯỢNG CÂY TRỒNG CHO TUẦN 28/10/2019

 

28/10/2019

21/10/2019

28/10/2018

Chất lượng Ngô

58

56

68

Chất lượng Bông

40

41

35

Chất lượng Lúa mỳ

56

-

53

Đơn vị: % tốt/tuyệt vời

Trong đó, số liệu tiến độ mùa vụ cho thấy quá trình thu hoạch Ngô và Đậu tương đều có tiến triển so với tuần trước đó nhưng vẫn rất chậm so với cùng kỳ năm ngoái cũng như trung bình 5 năm.

Thu hoạch Ngô với chỉ đạt 41% so với mức 61% năm ngoái và trung bình 5 năm cũng tại mức 61%. Đây là mức thu hoạch Ngô chậm thứ hai trong lịch sử, chỉ nhanh hơn năm 2009 và tương đương 2008. Chất lượng Ngô đã cao hơn tuần trước với tỷ lệ Ngô đạt chất lượng tốt/tuyệt vời tăng 2 điểm phần trăm.

Thu hoạch Đậu tương đã tiến đến gần hơn so với tiến độ năm ngoái tại 69% nhưng vẫn chậm hơn rất nhiều so với trung bình 5 năm tại 78%. Đây cũng là số liệu thu hoạch Đậu tương chậm thứ hai lịch sử, và cũng chỉ nhanh hơn tiến độ năm 2009. Trong báo cáo sáng nay, USDA không công bố số liệu chất lượng Đậu tương.

Trong khi đó, tiến độ gieo trồng Lúa mỳ vụ đông đang ở mức 85%, nhanh hơn rất nhiều so với năm ngoái và trung bình 5 năm. Tốc độ Lúa mỳ nảy mầm cũng rất tốt tại 63%, nhỉnh hơn năm ngoái tại 62% và thấp hơn trung bình 5 năm tại 64%. Báo cáo tuần này cũng là báo cáo đầu tiên của chất lượng Lúa mỳ trong niên vụ này với 56% Lúa mỳ vụ Đông đạt chất lượng tốt/tuyệt vời, cao hơn hẳn năm ngoái tại 53%.

Bản tin MXV