Theo dữ liệu chính thức từ Tổng cục Thống kê Quốc gia (NBS), sản lượng dầu thô của Trung Quốc trong tháng 05/2021 tăng 3.5% so với cùng kỳ năm ngoái, lên 17.03 triệu tấn. Đây là mức tăng 4.8% so với sản lượng trong tháng 05/2019, thời điểm trước đại dịch. Tốc độ tăng trưởng trung bình cho tháng 05/2020 và tháng 05/2021 đạt 2.4%.

Trong 5 tháng đầu năm 2021, sản lượng dầu thô đạt 82.65 triệu tấn, tăng 2.2% so với 5 tháng đầu năm 2020. Trong khi đó nhập khẩu của Trung Quốc đạt 40.97 triệu tấn trong tháng trước, giảm 14.6% so với tháng 05/2020.

Nguồn: mxvnews.com