Theo dữ liệu từ Refinitiv và Kpler, nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Trung Quốc trong tháng 05/2021 đã vượt 7 triệu tấn – mức cao kỷ lục hàng tháng. Con số chính xác sẽ nằm trong khoảng từ 7.25 triệu tấn đến 7.3 triệu tấn, tăng 10 – 12% so với tháng 04/2021 khi họ nhập khoảng 6.5 – 6.6 triệu tấn LNG. Trong tháng 05/2020, Trung Quốc chỉ nhập khẩu khoảng 5.8 triệu tấn LNG.

Nguồn: mxvnews.com