(024) 5678.3939
Hotline tư vấn
info@giaodich24.com
Email của chúng tôi
Thứ Ba, 18/02/2020, 09:09 (GMT+7)

Tin Lúa Mỳ

Tin Lúa Mỳ

Cục kinh tế và tài nguyên quốc gia Úc – ABARES dự báo sản lượng lúa mỳ 2019/20 của Úc sẽ đạt 15.17 triệu tấn, tiếp tục giảm so với mức 15.85 triệu tấn trong báo cáo hồi tháng 12 của tổ chức này. Đây là mức sản lượng giảm 36% so với mức 24.7 triệu tấn – là sản lượng trung bình trong 10 năm trước đó của Úc, và đây cũng là năm thứ 3 liên tiếp mà Úc có sản lượng thấp hơn mức trung bình. Sản lượng lúa mỳ Úc sẽ ở mức thấp nhất kể từ năm 2008 tới nay.

Tại Úc, nông dân thường gieo trồng lúa mỳ vào tháng 4 và tháng 5, sau đó thu hoạch vào tháng 12. Thu hoạch gần như đã kết thúc ở các vùng sản xuất lớn nhất và những cơn mưa đã đến quá muộn để có thể cứu vãn mùa vụ rất kém năm nay.

Gonews