Kính gửi: Quý Khách hàng,  

 Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) – Giaodich24 xin thông báo tới Quý Khách hàng thời hạn tất toán một số hợp đồng như sau:

- Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:

 

STT

Mã Hợp đồng

Tên hợp đồng

Ngày thông báo đầu tiên

Thời hạn phải tất toán đối với vị thế mở mua

1

MPOZ21

Dầu cọ thô 12/2021

30/11/2021

Trước 15:00 ngày 26/11/2021

2

SIEZ21

Bạc 12/2021

30/11/2021

Trước 21:00 ngày 26/11/2021

3

CPEZ21

Đồng 12/2021

30/11/2021

Trước 21:00 ngày 26/11/2021

4

PLEZ21

Bạch kim 12/2021

30/11/2021

Trước 21:00 ngày 26/11/2021

5

XCZ21

Ngô Mini 12/2021

30/11/2021

Trước 22:30 ngày 26/11/2021

6

XWZ21

Lúa mỳ Mini 12/2021

30/11/2021

Trước 22:30 ngày 26/11/2021

7

KWEZ21

Lúa mỳ Kansas 12/2021

30/11/2021

Trước 22:30 ngày 26/11/2021

8

ZLEZ21

Dầu Đậu tương 12/2021

30/11/2021

Trước 21:00 ngày 29/11/2021

9

ZMEZ21

Khô Đậu tương 12/2021

30/11/2021

Trước 21:00 ngày 29/11/2021

10

ZWAZ21

Lúa mỳ

12/2021

30/11/2021

Trước 21:00 ngày 29/11/2021

11

ZCEZ21

Ngô

12/2021

30/11/2021

Trước 21:00 ngày 29/11/2021

 

- Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:

 

STT

Mã Hợp đồng

Tên hợp đồng

Ngày giao dịch cuối cùng

Thời hạn phải tất toán đối với vị thế mở bán

1

QOF22

Dầu Brent 01/2022

30/11/2021

Trước 21:00 ngày 26/11/2021

2

RBEZ21

Xăng pha chế 12/2021

30/11/2021

Trước 21:00 ngày 26/11/2021

 

Đề nghị Quý khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn vị thế mở) theo khung thời gian đã nêu. Nếu khách hàng không thực hiện, Khối Quản lý Giao dịch của MXV sẽ tất toán toàn bộ vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo quyết định số 273/QĐ/TGĐ-MXV đã ban hành ngày 30/06/2021.

 

Trân trọng!