Kính gửi: Quý Khách hàng,  

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) – Giaodich24 xin thông báo tới Quý Khách hàng thời hạn tất toán một số hợp đồng như sau:

 

- Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:

 

STT

Mã Hợp đồng

Tên hợp đồng

Ngày thông báo đầu tiên

Thời hạn phải tất toán đối với vị thế mở mua

1

NGEX21

Khí tự nhiên 11/2021

25/10/2021

Trước 21:00 ngày 21/10/2021

2

LRCX21

Cà phê Robusta 11/2021

26/10/2021

Trước 21:00 ngày 25/10/2021

3

RBEX21

Xăng pha chế 11/2021

27/10/2021

Trước 21:00 ngày 25/10/2021

4

QOZ21

Dầu Brent 12/2021

27/10/2021

Trước 21:00 ngày 26/10/2021

 

- Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:

 

STT

Mã Hợp đồng

Tên hợp đồng

Ngày giao dịch cuối cùng

Thời hạn phải tất toán đối với vị thế mở bán

1

CPEV21

Đồng

10/2021

27/10/2021

Trước 21:00 ngày 25/10/2021

2

NGEX21

Khí tự nhiên 11/2021

27/10/2021

Trước 21:00 ngày 25/10/2021

3

PLEV21

Bạch kim 10/2021

27/10/2021

Trước 21:00 ngày 25/10/2021

4

SIEV21

Bạc

10/2021

27/10/2021

Trước 21:00 ngày 25/10/2021

 

Đề nghị Quý khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn vị thế mở) theo khung thời gian đã nêu. Nếu khách hàng không thực hiện, Khối Quản lý Giao dịch của MXV sẽ tất toán toàn bộ vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo quyết định số 273/QĐ/TGĐ-MXV đã ban hành ngày 30/06/2021.

 

 

Trân trọng!