Kính gửi Quý Khách hàng, Quý Đại lý,

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV)- Giaodich24 thông báo tới Quý Khách hàng, Quý Đại lý chi tiết thời gian Huỷ lệnh chờ của các sản phẩm Cao su RSS3, Cao su TSR20, Quặng sắt phiên ngày 21/04/2023, cụ thể như sau:

Sản phẩm

Thời gian

Ngày

Cao su RSS3 (TRU)

           12h30

      21/04/2023

Quặng sắt (FEF)

           15h30

      21/04/2023

Cao su TSR20 (ZFT)

           15h30

      21/04/2023

Sau mốc thời gian trên, trường hợp Khách hàng không thực hiện việc huỷ lệnh chờ khớp, MXV sẽ thực hiện huỷ lệnh chờ khớp.

Các lệnh working được đặt sau mốc thời gian trên cũng sẽ bị huỷ