Kính gửi Quý Khách hàng, Quý Đại lý !

Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV) – Giaodich24  gửi Thông báo số 386/TB/TGĐ-MXV ngày 23/05/2022 về việc nghỉ giao dịch một số mặt hàng tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

Xem tại đây: Thông báo 386/TB/TGĐ-MXV