Kính gửi Quý Khách hàng,

 

Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam – Giaodich24 gửi Quý Khách hàng Thông báo số 720/TB/MXV vv Nghỉ giao dịch của một số mặt hàng đang niêm yết tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam vào ngày thứ 6 (24/12/2021), thứ 2 ngày (27/12/2021) và thứ 3 ngày (28/12/2021).

 

Chi tiết vui lòng xem tệp đính kèm.

 

 

Trân trọng!