(024) 5678.3939
Hotline tư vấn
info@giaodich24.com
Email của chúng tôi
Thứ Sáu, 20/11/2020, 10:18 (GMT+7)
Thứ Sáu, 20/11/2020, 10:18 (GMT+7)

Thông báo lịch nghỉ giao dịch các sản phẩm trên Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

Thông báo lịch nghỉ giao dịch các sản phẩm trên Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

Kính gửi: Quý Khách hàng,

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) – Giaodich24 gửi tới Quý Khách hàng 2 Thông báo số 445/TB/MXV và 446/TB/MXV về việc nghỉ giao dịch các sản phẩm trên MXV vào các ngày 23, 26, 27 tháng 11/2020.

 

Chi tiết vui lòng xem các file đính kèm.