Kính gửi Quý Đại lý, Quý Khách hàng,

Theo thông báo mới nhất từ phía Đối tác, việc bảo trì hệ thống sẽ được lùi lại 01 tuần, dẫn đến việc thực hiện hủy lệnh chờ theo như email thông báo gửi ngày 20/04/2023 sẽ được thực hiện vào ngày 28/04/2023.

Trong ngày 21/04/2023, việc đặt lệnh chờ đối với các sản phẩm TRU, FEF, ZFT được diễn ra bình thường

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) – Giaodich24 thông báo tới Quý Đại lý, Quý Khách hàng