Kính gửi Quý khách hàng,

 

Giaodich24 xin gửi đến Quý khách hàng ưu đãi hỗ trợ phí CQG cho Quý khách khi giao dịch trên phần mềm CQG

Hỗ trợ Phí CQG tháng tiếp theo cho các khách hàng đáp ứng 1 trong các điều kiện sau đây:

- Tổng số lot giao dịch từ ngày 1 đến ngày 20 đạt 20lot/ tháng thì được hỗ trợ tháng tiếp theo.

- Khách hàng có sinh nhật trong tháng tiếp theo.

 

Các loại Phí hỗ trợ bao gồm:

- Phí duy trì tài khoản CQG: 720.000đ

- Phí kết nối giá sàn CBOT (TB): 30.000đ

 

Tổng mức Hỗ trợ : 750.000đ

 

Trân trọng Thông báo!!

 

Giaodich24