Kính gửi: Quý Khách hàng, Quý Đại lý,

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) – Giaodich24 gửi tới Quý khách hàng & Quý đại lý thông báo số 718/TB/TGĐ-MXV ngày 26/9/2022 về việc Hỗ trợ 50% Phí cố định (User Trader) trên hệ thống CQG trong Quý IV năm 2022

(xem tại đây)